Wykonujemy usługi w zakresie:

- budowy i remonty dróg

- budowy i remonty chodników

- budowy i remonty kanalizacji deszczowych

- budowy i remonty mostów i przepustów

- remonty dróg grysami i emulsją za pomocą remontera "PATCHER"

- wbijanie i wyciąganie grodzic za pomocą wibromłota